STRATEGI FÖR BEKÄMPNING AV YNGELRÖTA

För de biodlare som vill medverka till en effektiv bekämpning av AY rekommenderar vi följande strategi:

  • 1) SAMLINGSPROV

Ta samlingsprov på bin från bigårdarna på hösten och skicka till lämpligt labb.

Hösten är en bra tidpunkt för detta, då sporhalten är mer koncentrerad och det finns mer tid för biodlare och labb.

  • 2) KARANTÄN

Antingen A: Sätt bigårdar med höga sportal i karantän.

Eller B: Ta så många bin i provet att de räcker till ett andra prov. Genom att köra prov från smittade bigårdar individuellt kan man pricka in exakt vilka samhällen som är smittade.

Dessa sätts i en karantänsbigård. Material från karantänsbigårdar får inte blandas med annat.

  • 3) SKAKA

Samhällen i karantän skakas följande vår ner på mellanväggar i rena kupor.

Det gamla vaxet smälts ner eller bränns. Bikupor m.m. rengörs eller bränns.

  • 4) ZONINDELNING

Som en extra säkerhetsåtgärd mot smittspridning kan man dela in sin biodling i zoner och så långt det är möjligt hålla allt material inom zonen.

 

Följs detta behandlingsschema räddas samhällen innan kliniska symptom uppstår, och spornivåer minskas. Ju fler biodlare som ansluter sig till denna strategi, desto snabbare kan vi stoppa yngelrötan.