Uppdatering och remissvar till Jordbruksverket om förslaget på nya föreskrifter

agriculture-e83db7082d

Det har nu gått ett år sedan vi tog initiativ till uppropet utrotayngelrota.nu . En uppdatering vad som hänt sedan sist:

  1. Jordbruksverket har lovat oss att göra det enklare att bedriva yrkesbiodling, genom att göra om sina föreskrifter för biodlare (SJVFS 2002:46).
  2. Näringsdepartementet avslog vår ansökan om undantag ifrån Bisjukdomsförordningen (1974:212), med motiveringen att Jordbruksverket lovat att ändra sina föreskrifter för att göra det enklare att bedriva yrkesbiodling.
  3. Med förvåning har vi nu tagit del av Jordbruksverkets förslag på nya föreskrifter. Jordbruksverket har här istället gjort precis tvärtom och arbetat fram ett förslag som gör det svårare att bedriva yrkesbiodling!

Göran Sundström (Uplandshonung) har här formulerat Utrota Yngelröta:s svar till Jordbruksverket:

Remissvar till Jordbruksverket

Jordbruksverkets förslag är än så länge en arbetskopia. Texten är en snårig och svårbegriplig sörja med byråkratiska pseudotermer som ingen i branschen använder eller förstår. Och med en konsekvensutredning som gravt missar de extra kostnaderna som förslaget skulle medföra både företag och myndigheter, detta till synes utan några större vinster i fråga om sjukdomsbekämpning. Jordbruksverket bör nu se till att det slutgiltiga förslaget är enklare att läsa, och framförallt innehåller regler som gör det enklare att bedriva yrkesbiodling!

Johannes Sjöstedt (Höglandets Honung)

 

Jordbruksverkets tidiga förslag och konsekvensutredning finns att läsa här:

Förslag till föreskrifter om bekämpning av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster

Konsekvensutredning

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS